Privacyverklaring


Glen Talloch is onderdeel van Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV, gevestigd aan Edisonstraat 4-6, Leeuwarden
Email: info@boomsma.frl
Telefoon: 058-2135135
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.glentallochzalm.nl
zalmactie@glentalloch.nl
Edisonstraat 4-6, 8912 AW Leeuwarden - 0031(0)582135135
 
Mevr. R. Hettinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV en is te bereiken via info@boomsma.frl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Verkoop gegevens
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boomsma.frl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Facturatie (indien van toepassing)

Geautomatiseerde besluitvorming
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV) tussen zit. Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
Software: Excel
Doel: verzamelen van n.a.w. gegevens ten behoeve van het printen van de etiketten voor het verzenden van de pakketten met gerookte Schotse zalm die door/voor de geadresseerde besteld is.
Effect: de gegevens worden 1 jaar bewaard om eventuele navragen van de geadresseerde/besteller over de zalmbestelling te kunnen beantwoorden. Ook zenden we de besteller  van de zalm 1 jaar later een reminder per post dat de actie weer in de slijterij verkrijgbaar is.
 
Software: Mollie B.V.
Doel: verwerken en registreren van betaling.
Effect: de betaalstatus wordt weergeven en daarbij is de mogelijkheid een betaling terug te storten. Er worden geen adresgevens bewaard door Mollie B.V. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Personalia -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven                         
Adres -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven
Verkoopgegevens -> Op basis van verkoop / inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / 
 nieuwsbrieven 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, table class=tablet of smartphone. Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@boomsma.frl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boomsma.frl

Glen Talloch | Edisonstraat 4-6 | 8912 AW Leeuwarden